Herren ger sitt folk styrka

DE SENASTE HÄNDELSERNA

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta, och något nytt har börjat. Allt detta kommer från Gud, som försonade oss med sig själv genom Kristus och gav oss försoningens tjänst. Gud försonade världen med sig själv genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han gav oss detta budskap om försoning.”

‭‭2 Korintierbrevet‬ ‭5‬:‭17‬-‭19‬ ‭