Pröva allt

Aldrig förr har väl frågan om sann och falsk information varit så debatterad. Vi uppmanas av vår regering, våra myndigheter, vården, våra familjer och religösa institutioner att pröva det vi läser, ser och hör. Om vi har tid att vara uppmärksamma så märker vi att när det sägs utgår den som säger det att den har sanningen. Desinformation, lögn, kommer då från någon annan. Det som sägs vara desinformation för en högerregering kan betraktas som en sanning i en vänsterregering. Prövningen gäller givetvis även det jag skriver om mina ord och iakttagelser.

Under en påsk för ca 2000 år sedan uttalade en romersk ståthållare i Judéen orden ”Vad är sanning?”

Den här stunden och de här orden har återberättats sedan den dag de uttalades. Anledningen till att de har blivit ihågkomna har inte berott på att den som uttalade dem hade en stor betydelse och makt som Romersk ståthållare, utan anledningen är den judiske mannan och det svar den mannen gav på frågan ”Är du judarnas konung?”

Om vi flyttar oss tillbaka till just den stunden så ska vi komma ihåg att vi då inte hade vetat utgången på den mannens liv när samtalet ägde rum. Idag vet vi att han korsfästes.

Så vad gav då den här judiske mannen för svar till den romerske ståthållare?

Han svarade, ”Du säger det själv, att jag är en konung. Ja, därtill är jag född, och därtill har jag kommit i världen, att jag ska vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst.”

Vi har alla fått möjligheten att välja att tro på vad som helst, men vi har alla kallats att pröva det vi hör. Bara en diktatorisk styrning kräver lydnad utan prövning. Även Bibeln talar om att Gud uppmanar oss om och om igen att pröva. Om vi har valet att pröva har vi valet att välja eller välja bort. På det valet vilar våra svenska grundlagar. Valmöjligheten kräver mycket mer av oss alla, nämligen respekten att låta andra välja bort det vi anser vara sanningen.

”men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.” står det i Första Tessalonikerbrevet 5:21-22

Personligen vet jag vilken sanning jag är förankrad i. Min önskan är att du ska pröva dig fram och finna sanningen och hitta utgångspunkten. Just nu håller jag på att pröva mina steg bort från ett ingenmansland och in i verkligheten. Du har din egen vandring, jag hoppas att vi möts på vägen.